Privacybeleid

XANGO, LLC ('XANGO' of 'wij') respecteert uw persoonlijke privacy. Dit Privacybeleid documenteert hoe wij ons houden aan de strengste industrienormen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door uw bezoek aan de XANGO-websites ('Site') www.xango.com of uw gebruik van een of meer van onze diensten die op de XANGO-websites worden aangeboden, bevestigt u dat u akkoord gaat met de werkwijzen en het beleid zoals die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Dit Privacybeleid is vanaf 2 oktober 2015 van kracht, is van toepassing op informatie die via de Site wordt verzameld en bestrijkt de volgende gebieden:

  • welke persoonlijke gegevens XANGO via de Site verzamelt;
  • hoe XANGO deze gegevens gebruikt;
  • met wie XANGO deze gegevens kan delen;
  • welke typen beveiligingsmaatregelen we gebruiken ter bescherming tegen verlies, misbruik en verandering van de door ons beheerde informatie; en
  • hoe u fouten in uw gegevens kunt corrigeren.

Het TRUSTe-programma is van kracht voor de websites in het Engels (www.xango.com), Nederlands (www.xango.nl), Frans (www.xango.fr), Italiaans (www.xango.it) en Spaans (www.xango.com.es). Om onze relatie met TRUSTe te bekijken, kunt u de validatiepagina bezoeken die opent als u op het TRUSTe-zegel klikt. Het TRUSTe-programma dekt geen mobiele versies of toepassingen van XANGO. Als u een onopgelost probleem inzake privacy of gegevensgebruik hebt dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen met TRUSTe op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

XANGO houdt zich aan de Safe Harbor-overeenkomst tussen de VS en EU en de Safe Harbor-overeenkomst tussen de VS en Zwitserland, zoals opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. XANGO heeft verklaard zich te houden aan de Safe Harbor-privacyprincipes met betrekking tot melding, keuze, doorsturen, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om de certificering van XANGO te bekijken, gaat u naar http://www.export.gov/safeharbor/.

1. Informatieverzameling en -gebruik
XANGO verzamelt informatie via de Site op twee verschillende momenten. Allereerst verzamelen we anonieme samengevoegde gegevens (zoals de domeinnaam of IP-adres) van alle bezoekers van de Site. Dit type informatie is nooit gekoppeld aan persoonlijke gegevens en wordt uitsluitend gebruikt in samengevoegde vorm om statistische rapporten over het gebruik van de Site te genereren.

In tweede instantie dient u bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u de diensten gebruikt die op de Site worden aangeboden. Bijvoorbeeld door uw gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunnen wij u identificeren als distributeur van XANGO® producten. We verzamelen ook facturerings- en betalingsgegevens, zoals uw naam, uw postadres en uw e-mailadres.

2. Persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar
XANGO voldoet aan de eisen van de Children's Online Privacy Protection Act ('COPPA') en de regelgeving van de FTC inzake COPPA (16 CFR § 512). Deze Site is niet gericht op kinderen en we verzamelen via deze Site niet met opzet persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar.

3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Behalve zoals anderszins in dit Privacybeleid wordt beschreven, verkoopt, verhuurt of deelt XANGO geen persoonlijke gegevens van gebruikers aan of met derden die geen eigendom zijn van of geaffilieerd zijn met XANGO, uitgezonderd dienstverlener die XANGO helpen met bijvoorbeeld gegevensopslag. XANGO verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens nooit om te worden gebruikt voor ongevraagde commerciële aanbiedingen (zoals spam) van derden. We gebruiken zelf ook uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen te sturen. Het is echter mogelijk dat we contact met u moeten opnemen met een ander doel dan marketing, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de status van de Site, uw account of andere zaken die verband houden met uw rol als distributeur van XANGO® producten. U kunt zich niet afmelden voor dit type communicatie. Als u zich wilt afmelden voor onze marketingberichten, kunt u de aanwijzingen in de e-mailberichten volgen of naar de optie voor e-mailonderhoud gaan op de pagina met accountinstellingen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan dienstverlenende bedrijven geven die ons helpen met zakelijke activiteiten zoals het verzenden van uw bestelling of de live chatfunctie van de klantenservice. Deze bedrijven hebben de bevoegdheid om uw persoonlijke gegevens te gebruiken alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van deze diensten aan ons.

4. Gebruik van samengevoegde gegevens
Gegevens die we via logbestanden verzamelen, slaan we op om een profiel van onze gebruikers te creëren. Internetprotocoladressen (IP-adressen), browsertypen, internetserviceproviders (ISPs), verwijzende/laatst bekeken pagina’s, platformtype, datum-/tijdstempel en aantal klikken worden opgeslagen in logbestanden om trends te analyseren, de Site te beheren, bezoekersbewegingen in verzamelde vorm te volgen en breedschalige, demografische gegevens voor samengevoegd gebruik te verzamelen. IP-adressen enz. zijn niet aan persoonlijke gegevens gekoppeld. Een profiel is opgeslagen informatie over hoe individuele gebruikers de Site gebruiken. Het wordt uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden, om ons te helpen de ervaring van onze gebruikers te verbeteren. We delen uw profiel niet met derden.

5. Traceringstechnologieën
Op deze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een gegevensbestandje dat op de vaste schijf van de bezoeker aan de site wordt opgeslagen om ons te helpen uw toegang tot onze site te verbeteren en om terugkerende bezoekers van onze site te identificeren. Als wij bijvoorbeeld een cookie gebruiken om u te identificeren, hoeft u uw wachtwoord maar één keer in te voeren, en spaart u tijd terwijl u onze site gebruikt. Met cookies kunnen wij ook de interesses van onze gebruikers volgen en ons daarop richten ter verbetering van de ervaring op onze site. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens op onze site. Alle cookies en hun functies worden hieronder vermeld.

Cookienaam Functie
AWSELB Taakverdeling (zodat de bezoeken altijd naar dezelfde server wordt gezonden)
BC_BANDWIDTH Brightcove - Detecteert de aanvankelijke bandbreedtecapaciteit voor FMS-streaming en progressieve downloads
CAKEPHP Sessietracering
CakeCookie[bezoeker][] Identificatie van de bezoeker en taalvoorkeuren
__unam Google Analytics-tracering
__utma Google Analytics-tracering
__utma Google Analytics-tracering
__utmz Google Analytics-tracering

We gebruiken cookies voor onze winkelwagen, om de instellingen van de gebruiker te onthouden, voor verificatie en het gebruik van de functionaliteit. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u het gebruik van cookies afwijst, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar van bepaalde functies en delen van onze site kan uw gebruik beperkt zijn.

Technologieën als cookies, bakens, tags en scripts worden gebruikt door Xango LLC en onze marketing- en betalingspartners, systeempartners, gelieerde bedrijven of leveranciers van analyses of diensten. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van bezoekers op de site te volgen en demografische gegevens te verzamelen van ons gebruikersbestand in zijn geheel. We kunnen rapporten ontvangen die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel in individuele als in samengevatte vorm.

We werken samen met een externe partij om advertenties op onze website te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën gebruiken, zoals cookies, om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afmelding niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze site te leveren, of om advertenties op basis van uw webbrowseractiviteiten weer te geven, gebruiken HTML 5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden om HTML5-LSO's te verwijderen.

6. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer dit wettelijk wordt vereist
Wij maken persoonlijke gegevens openbaar wanneer dit wettelijk vereist is, of als we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een lopend rechtsgeding, een gerechtelijk bevel of juridische procedure tegen ons, (b) onze rechten te beschermen en te verdedigen, of (c) de rechten, eigendommen en andere belangen van onze gebruikers of anderen te beschermen.

7. Bedrijfsoverdrachten
In het geval XANGO door een zakelijke transitieperiode of -overdracht gaat, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de gehele of gedeeltelijke verkoop van de activa, of in het onwaarschijnlijke geval dat XANGO sluit of faillissement aanvraagt, maken de persoonlijke gegevens van gebruikers waarschijnlijk deel uit van de overgedragen activa. U begrijpt dat een dergelijke overdracht kan plaatsvinden en dat degene die XANGO of zijn activa overneemt uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken, zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.

8. Koppelingen
De Site bevat koppelingen naar andere websites. XANGO is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van deze andere websites. We raden u aan op te letten wanneer u onze Site verlaat en het privacybeleid te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt. Dit Privacybeleid geldt uitsluitend voor gegevens die door onze Site zijn verzameld.

9. Sociale media en widgets
Onze website bevat socialemediafuncties, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De socialemediafuncties en widgets worden door een externe partij of direct op onze site gehost. Uw interactie met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

10. Beveiliging
XANGO neemt commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Wanneer u gevoelige gegevens op onze bestelformulieren invoert, zoals creditcard-gegevens, coderen we de overdracht van die gegevens met behulp van SSL- (secure socket layer) technologie. Echter, vanwege de aard van internet en het feit dat netwerkbeveiligingsmaatregelen niet onfeilbaar zijn, kunnen we de veiligheid van uw gegevens niet garanderen.

We doen onze uiterste best om uw gegevens offline te beschermen. Alle gegevens van onze gebruikers, en niet alleen de gevoelige gegevens die hierboven worden vermeld, zijn beperkt toegankelijk in onze vestigingen. Uitsluitend medewerkers die de gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijke gegevens. Alle medewerkers worden op de hoogte gehouden van onze beveiligings- en privacymaatregelen. Bovendien staan de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Wanneer u zich aanmeldt voor toegang tot een beveiligd deel van de Site, vragen we u een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. We adviseren u uw wachtwoord aan niemand mee te delen. Wij zullen u nooit in een ongevraagd telefoongesprek of een ongevraagd e-mailbericht om uw wachtwoord vragen. Denk er ook aan om u bij de geregistreerde site af te melden en uw browservenster te sluiten wanneer uw werk klaar is. Dit is om te verzekeren dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie wanneer ze uw computer gebruiken. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Site, kunt u een bericht sturen naar de webmaster op webmaster@xango.com.

11. Persoonlijke gegevens corrigeren, bijwerken, verwijderen en deactiveren
Als uw persoonlijke gegevens veranderen, kunt u contact met ons opnemen om uw geregistreerde persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen en te deactiveren. Wij reageren binnen een redelijke tijd op verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Als u uw account wilt annuleren of ons wilt verzoeken om uw gegevens niet meer te gebruiken om u diensten te leveren, kunt u contact met ons opnemen. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

12. Aanbevelingen
Met uw toestemming kunnen we uw aanbeveling samen met uw naam plaatsen. Als u uw aanbeveling wilt laten verwijderen, neemt u contact op met service@xango.com.

13. Melding van wijzigingen.
Als we besluiten om ons Privacybeleid te wijzigen, zullen we een kennisgeving van de veranderingen op een prominente plaats op de hoofdpagina en andere pagina's plaatsen om u op de verandering te wijzen . Als het Privacybeleid zodanig wezenlijk wordt gewijzigd dat uw persoonlijke gegevens op een andere manier worden gebruikt dan werd vermeld op het moment dat ze werden verzameld, proberen we per e-mail contact met u op te nemen om u de keuze te geven of wij al dan niet uw gegevens op deze andere manier mogen gebruiken. U bent er echter verantwoordelijk voor te verzekeren dat we een actueel werkend e-mailadres van u hebben. Als het e-mailadres dat u ons hebt gegeven, incorrect is of niet meer werkt, hebben wij, naast de vermelding op onze site, geen verdere verplichting om u op de hoogte te brengen. Bovendien zullen we bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid die invloed hebben op gebruikersinformatie die al in onze database opgeslagen is, een duidelijk bericht op de hoofdpagina plaatsen om de gebruikers van op de hoogte te stellen voordat deze wijziging van kracht wordt. In sommige gevallen plaatsen we een bericht en sturen we ook een e-mail naar gebruikers die zich hebben aangemeld voor communicatie van ons. Dit brengt ze op de hoogte van wijzigingen in onze privacypraktijken.

14. Contactgegevens
Neem voor meer informatie over deze site of XANGO-producten contact met ons op.
XANGO, LLC
2889 Ashton Blvd.
Lehi, Utah 84043 VS
service@xango.com

TRUSTe Privacy Certification